Hoewel de Collectie Frits Lugt haar bekendheid vooral ontleent aan de prenten en tekeningen, vormen ook de circa 220 schilderijen een belangrijk onderdeel van de verzameling. Het zijn over het algemeen kleine schilderijen, zogeheten kabinetstukken, van zestiende- en zeventiende-eeuwse Hollandse en Vlaamse meesters. Kunstwerken van schilders als Pieter Saenredam, Aelbert Cuyp en Jan Davidsz. de Heem komen in de huiselijke sfeer beter tot hun recht dan in museumzalen. Tenslotte werden ze daar ook voor gemaakt. De vertrekken in Hôtel Turgot, waar de collectie is gehuisvest, ademen die intieme sfeer, en de schilderijen maken op een natuurlijke manier deel uit van de omgeving.

Online catalogus van tentoonstelling Un Univers intime

Un Univers intime
Paintings from the Frits Lugt Collection
1 maart - 27 mei 2012