Aanwinsten kunstenaarsbrieven 2005-2006


De hieronder volgende lijst bevat de kunstenaarsbrieven en handschriften aangekocht in 2005 en 2006. De lijst is in het Frans opgesteld. De brieven zijn op alfabetische wijze geordend op naam van de auteur van de brief.
Een geautomatiseerde inventaris van de gehele verzameling brieven en handschriften in de Collectie Frits Lugt is in bewerking. Deze is vooralsnog slechts voor bezoekers te consulteren. Een lijst van de brieven verworven in de jaren 1994-1999 is opgenomen in Acquisitions Collection Frits Lugt 1994-1999, Parijs 2000. Van de Franse kunstenaarsbrieven verworven tot en met 1985 verscheen eerder een inventaris: Inventaire des autographes d'artistes français du XVe au XIXe siècle de la Fondation Custodia, collection Frits Lugt, Parijs 1988.
 
De brieven kunnen op afspraak worden geconsulteerd, zie Adres en Bezoek.
 
Klik op de letters voor een alfabetisch overzicht:
 
Généralités A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z